Object

Planned object

Title: Skład Abo Skarbiec Znakomitych Sekretow Oekonomiey Ziemianskiey : Na Polach [...] w [...] Krolestwie Polskim [...] Znaleziony, A za osobliwym staraniem [...] Wykopany A oraz [...] Przykładami Vbogacony, Wydany y do Druku Podany / Przez Iakvba Kazimierza Havra [...].

Alternative title:

Skład abo Skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej (pol.)

Contributor:

Schedel, Mikołaj Aleksander (1644-1708).

Description:

[Var. A2]. ; Var. A2 - na verso k. tyt. miedzioryt z popiersiem Jana III Sobieskiego; skł. Nnn liczy 6 kk., a recto i verso k. Nnn 4-5 [i.e. 5-6] oznaczone powtarzaną liczbą 487. ; Ded. aut.: "Naiaśnieyßemu, Szczęśliwemu, y Niezwyciężonemu Monarsze, Janowi III Z Bozey Łaski Krolowi Polskiemv [...]". ; Błąd w paginacji: s. 48 oznaczona jako s. 46, po niej nast. s. 48, 49 itd. ; Ilustracje: na verso k. front. drzeworyt przedst. personifikację Polski, przed którą klęczą papież i król; na verso k. tyt. niesygn. miedzioryt z popiersiem Jana III Sobieskiego w owalu, poniżej husarz i żołnierz chorągwi pancernej rozpościerają mapę z miejscami zwycięstw króla; w ded. 4 drzewor. herby: królowej Marii Kazimiery Sobieskiej oraz królewiczów: Aleksandra, Jakuba i Konstantyna; poza tym w tekście liczne drzeworyty.

Place of publishing:

W Krakowie

Publisher:

w Drukarni Mikołaia Alexandra Schedla [...]

Date issued:

1693.

Format:

application/pdf

Extent:

[16] k., 523 [i.e. 528] s., [8] k. 2°.

Call number:

P.XVII.402

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 18, 64-65 (bez rozróżn. war., mylnie inf. o herbie króla w ded.) ; Ossol. XVII, 2, 2508 (war. a, b) ; BNPol online (war. A ze skł. Nnn4, war. B)

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has format:

Dostępne również w formie elektronicznej.

Is format of:

Dostępne również w formie elektronicznej.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information