Object structure

Title:

Prawne aspekty struktury ustrojowej i działań operacyjnych prowadzonych wobec Kościoła Katolickiegoprzez Urząd do Spraw Wyznań w latach 1950−1975. Recenzja monografii Michała Krawczyka Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950−1975 – wybór archiwaliów z wprowadzeniem,Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 2022, ss. 248.

Alternative title:

Legal aspects of the structure and operating activities of the Office for Denominational Affairsrelated to the Catholic Church in the Years 1950–1975: Review of Michał Krawczyk’s monograph Struktura organizacyjna i działalność Urzędu do Spraw Wyznań w latach 1950−1975 –wybór archiwaliów z wprowadzeniem, Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, pp. 248.

Creator:

Nowakowski, Bartosz

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Prawa Wyznaniowego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Prawa Wyznaniowego. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. ; Wydawnictwo Diecezjalne (Sandomierz).

Subject:

Prawo wyznaniowe czasopisma.

Description:

Studia z Prawa Wyznaniowego : Tom 26 (2023), s. 461-475. ; Rocznik

Place of publishing:

Lublin ; Sandomierz

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo Diecezjalne (Sandomierz) ; Wydawnictwo KUL

Date issued:

2023

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

pdf ; application/octet-stream

Extent:

20 cm

Call number:

V-36728 ; V-36729

Language:

pol

Has format:

Dostępne także w postaci elektronicznej

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Creative Commons (CC BY-SA 4.0) - Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) [Attribution-ShareAlike 4.0 International] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ; Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo KUL ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL