Title:

[Zarządzenia władz carskich dotyczące Kościoła i duchowieństwa rzymsko-katolickiego, drukowane wyłącznie do użytku władz administracyjnych]

Contributor:

Ussas, Bronisław ks. (1885-1977), twórca kolekcji

Users' tags:

Kościół rzymskokatolicki w Cesarstwie Rosyjskim (Imperium Rosyjskim) ; Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie), 1721-1917 ; duchowieństwo rzymskokatolickie w Imperium Rosyjskim (Cesarstwie Rosyjskim) ; katolicyzm ; duchowieństwo rzymskokatolickie w Cesarstwie Rosyjskim ; Królestwo Polskie ; Kościół rzymskokatolicki w Królestwie Polskim

Spatial coverage:

Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie), 1721-1917 ; Królestwo Polskie (1815-1917)

Temporal coverage:

1893-1915

Description:

Sygnaturę tworzą materiały drukowane - streszczenia, wyciągi oraz informacje o decyzjach władz państwowych względem Kościoła rzymskokatolickiego

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

1893-1915

Date issued:

1893-1915

Type:

t - rękopis

Extent:

69 kart; 34 x 22 cm i mniej

Call number:

Rkp. 804

Bibliographic citation:

Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, t. 3

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rosyjski

Is part of:

Kościół rzymskokatolicki - zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja archiwum Kościoła katolickiego w Rosji. Zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL