Title:

[Stanisław August Poniatowski, król Polski, zaświadcza, że przed urzędem Metryki Koronnej 30 grudnia 1762 roku stawił się Roch Kossowski, starosta sieradzki, oraz zatwierdza przedłożony przez niego dokument, w którym August III, król Polski, zezwolił na cesję starostwa na rzecz brata Stanisława Kossowskiego]

Creator:

Poniatowski, Stanisław August (1732-1798)

Contributor:

Kostka Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717-1780) ; Słomiński, Jan

Subject:

Kossowski, Roch (1737-1813) ; Kossowski, Stanisław ; August III (król Polski ; 1696-1763) ; Starostwo sieradzkie ; Sieradz (woj. łódzkie) ; Metryka Koronna ; Dyplomy

Spatial coverage:

Starostwo Sieradzkie ; Warszawa (woj. mazowieckie)

Description:

Tytuł nadany przez katalogującego ; Papierowy dokument rękopiśmienny ze znakiem wodnym ; Własnoręczny podpis Jana Słomińskiego (sekretarza królewskiego) i Andrzeja Stanisława Kostki Młodziejowskiego (kanclerza wielkiego koronnego) ; Pieczęć mniejsza koronna króla, papierowo-woskowa ; Tuszowa pieczęć z napisem: ZE ZBIORÓW WIN. HR. ŁOSIA ; Ze zbiorów hrabiego Wincentego Łosia, zakup od Jarosława Oczkowskiego w 1967 roku

Abstract:

Pierwotny dokument wydany przez Augusta III w Warszawie z datą 5.06.1762

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

2.05.1765

Type:

t - rękopis

Format:

image/jpeg

Extent:

2 karty ; 34,5x20,5 cm

Call number:

Dypl. 71

Bibliographic citation:

Inwentarz dyplomów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, sporządził Andrzej Wojtkowski, Lublin 1949, k. 24

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

łaciński

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja i udostępnienie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL