Object structure

Title:

Męczeństwo i zniewolenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w latach 1917-1970.

Alternative title:

Symp. - Wyż. Semin. Misyjne Zgrom. Księży Najświętszego Serca Jezusowego ; Sympozjum - Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego ; Sympozjum : półrocznik teologiczny ; Martyrdom and enslavement of the Russian Orthodox Church (1917-1970)

Group publication title:

W służbie życiu i miłości

Creator:

Radwan, Marian

Contributor:

Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Stadniki).

Subject:

Kościół katolicki czasopisma. ; Teologia czasopisma.

Users' tags:

Sobór Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w latach 1917--1918, Rada ds. Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Tichon Biełławin, SergiejStragorodzki, Aleksiej Szymański, Piotr Polańskij, Cyryl Smirnow, Józef Petrowych, Georgij Karpow, Włodzimierz Kurojedow, Ewgenij Tuczkow, The Russian Orthodox Sobor (1917-1918), The Council of the Russian Orthodox Church Affairs, Tichon Biełławin, Sergiej Stragorodzki, Aleksiej Szymański, Piotr Polańskij, Cyryl Smirnow, Józef Petrowych,Georgij Karpow, Włodzimierz Kurojedow, Ewgenij Tuczkow

Description:

Artykuł z : Sympozjum : periodyk naukowy. R. 25, nr 2=41 (2021), s. 167-221.

Place of publishing:

Stadniki

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego

Date issued:

2021

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

20 cm

Identifier:

ISSN: 1429-558X ; 2543-5442

Call number:

V-34448

Is replaced by:

Sympozjum 2016-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Copyright © by Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL