Object structure

Title:

Małżeństwo w kryzysie: czy warto/należy ratować je „za wszelką cenę"? – refleksje nad wybranymi problemami klientów pomocy społecznej.

Alternative title:

Symp. - Wyż. Semin. Misyjne Zgrom. Księży Najświętszego Serca Jezusowego ; Sympozjum - Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego ; Sympozjum : półrocznik teologiczny ; A marriage in crisis: is it worth / should it be saved „at all costs"? – reflections on selected problems of social welfare clients

Group publication title:

W służbie życiu i miłości

Creator:

Słowik, Małgorzata

Contributor:

Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Stadniki).

Subject:

Kościół katolicki czasopisma. ; Teologia czasopisma.

Users' tags:

poradnictwo rodzinne, kryzys małżeński, ratowanie małżeństwa, uzależnienie i przemoc w małżeństwie, problemy klientów pomocy społecznej, praca socjalna z rodziną, family counseling, marital crisis, marriage rescue, addictionand violence in marriage, problems of social welfare clients, social work with families

Description:

Artykuł z : Sympozjum : periodyk naukowy. R. 25, nr 2=41 (2021), s. 65-88.

Place of publishing:

Stadniki

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego

Date issued:

2021

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

20 cm

Identifier:

ISSN: 1429-558X ; 2543-5442

Call number:

V-34448

Is replaced by:

Sympozjum 2016-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Copyright © by Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL