Title:

[Wielki wezyr Ragip Mehmed Pasza zawiadamia hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego o przyjęciu przez sułtana Mustafę III posła Rzeczpospolitej Józefa Antoniego Podoskiego, który złożył mu życzenia z okazji wstąpienia na tron]

Creator:

Ragıp, Mehmet (1698-1763)

Subject:

Mustafa III (sułtan turecki ; 1717-1773) ; Branicki, Jan Klemens (1689-1771) ; Podoski, Józef Antoni (1710-1779) ; Koronacja ; Turcja ; Imperium Osmańskie ; Konstantynopol ; Polska ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Dyplomy

Spatial coverage:

Turcja ; Imperium Osmańskie ; Konstantynopol ; Polska ; Wielkie Księstwo Litewskie

Description:

Tytuł nadany przez katalogującego ; Pergaminowy dokument rękopiśmienny ; Pieczęć tuszowa

Place of publishing:

Konstantynopol

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

[6-14.06 1760]

Type:

t - rękopis

Format:

image/jpeg

Extent:

1 karta ; 78x53 cm

Call number:

Dypl. 84

Bibliographic citation:

Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, opracowała Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin 2012, poz. 85

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

turecki ; Na odwrocie dokumentu napisy po polsku i francusku wskazujące na adresata listu, tłumacza i miejsce dostarczenia dokumentu. Poza tym po polsku skrótowy opis dokumentu dokonany przez tłumaczkę [Z]ofię Abrahamowicz.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja i udostępnianie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL