Title:

[Jan III Sobieski, król Polski, na skutek interwencji wniesionej na Sejmie Warszawskim przez biskupa obrządku grecko-katolickiego z diecezji bełskiej i chełmskiej - Jakuba Suszy, ponawia prawo uwalniające duchowieństwo grecko-katolickie od wszelkich podatków, ciężarów oraz służb i ma ono cieszyć się tymi samymi swobodami co duchowieństwo rzymsko-katolickie]

Creator:

Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)

Subject:

Susza, Jakub Jan (1610-1687) ; Podatki i opłaty lokalne ; Duchowieństwo greckokatolickie ; Duchowieństwo rzymsko-katolickie ; Polska ; Warszawa (woj. mazowieckie) ; Eparchia chełmska (unicka, obszar) ; Dyplomy

Spatial coverage:

Polska ; Warszawa (woj. mazowieckie) ; Eparchia chełmska (unicka, obszar)

Description:

Tytuł nadany przez katalogującego ; Papierowy dokument rękopiśmienny ; Dokument skopiowany łącznie z podpisem króla

Abstract:

Siedemnastowieczna, nieuwierzytelniona kopia dokumentu podpisanego przez króla. Oryginale pismo wydane 31.03.1685.

Place of publishing:

Polska

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Date created:

[po 1685]

Type:

t - rękopis

Format:

image/jpeg

Extent:

2 karty ; 32,5x20,5 cm

Call number:

Dypl. 80

Bibliographic citation:

Nowy katalog dokumentów i listów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, opracowała Angelika Modlińska-Piekarz, Lublin 2012, poz. 50

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

łaciński

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/513464/2021 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja i udostępnianie dyplomów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL