Object structure

Title:

Ruslan. R. 12, č. 165 (1908)

Contributor:

Lopatinskij, Lev. ; Šijkovskij, V. A.

Subject:

Lwów (Ukraina) 1900-1945 czasopisma. ; Czasopisma ukraińskie ; Ukraińcy tożsamość etniczna 1870-1914 ; Konserwatyzm Ukraina 1870-1914 ; Czasopisma ukraińskie 1870-1914

Users' tags:

Sejm Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii, język ruski, oświata ruska, historia Rusi, emigracja ukraińska, Galicja, Austro-Węgry, moskalofilstwo, Rusini

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina)

Description:

Ruslan. R. 12, č. 165 (22 lypnâ = 4 serpnâ 1908).

Place of publishing:

un ; L'viv

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Lev Lopatin'skij z druk. V. A. Šijkovskogo

Date issued:

1908

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

48-53 cm

Call number:

V-01649

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

ukr

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

Dofinansowano w ramach umowy SONB/SP/461400/2020 z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Project:

Digitalizacja unikatowych periodyków ukraińskich i rosyjskich z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

xx003482225