Object structure

Title:

VIjf Jaar esperanto in Nederland 1909-1914.

Creator:

Linnebank, H.

Contributor:

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Esperantistenbond "Nederlanda Katoliko".

Subject:

Esperanto (język sztuczny) czasopisma. ; Czasopisma esperanckie.

Description:

Nederlanda Katoliko (dodatki).

Place of publishing:

's-Hertogenbosch

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publisher:

Stoomdrukkerij C. N. Teulings

Date issued:

1910-2014

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

90 s. ; 22 cm

Call number:

V-16730 ; 456 I

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. ; "Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finansowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL