Title:

Patent guberni wołyńskiej na szlachectwo braci Ulatowskich z 1832 roku

Description:

Marszałek szlachecki guberni wołyńskiej i powiatowi szlacheccy deputowani nadają braciom: Władysławowi Brunonowi Dionizemu (trzech imion), Henrykowi, Arkademu, Rychardowi i Witoldowi, synom Jacka, sędziego granicznego, herbu Jastrzębiec, Ulatowskim patent guberni wołyńskiej na szlachectwo dla ułożenia szlacheckiej księgi rodowej na podstawie przywileju szlacheckiego nadanego przez Katarzynę II w dniu 21 kwietnia 1785 i manifestu Aleksandra I z dnia 2 kwietnia 1801. Patent stwierdza na mocy zezwolenia cara Mikołaja I szlacheckie dostojeństwo braci Ulatowskich i wnosi tę rodzinę do Szlacheckiej Rodosłownej Księgi Guberni Wołyńskiej. Brak pieczęci, która była zawieszona na czterech jedwabnych sznurkach: dwóch białych i dwóch czerwonych przewleczonych po prawej stronie pergaminowej karty dyplomu. W kolaboracji informacja, że była to pieczęć Szlacheckiego Zgromadzenia Wołyńskiey Guberni. Podpisy własnoręczne Deputałów Powiatów Gubernii i Sekretarza Michała Aleksandrowicza.U góry dokumentu malowany dwugłowy czarny orzeł carski, z herbem Mikołaja I, po obu stronach nad tekstem herby Powiatów Ziem Guberni Wołyńskiej, po bokach malowane insygnia rycerskie, a na dole pełny herb rodziny Ulatowskich. Numer patentu 1530.

Place of publishing:

Żytomierz

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1832-08-03

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] k ; 67 x 56 cm

Call number:

Dypl. 151

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL