Title:

Nominacja Karola Antoniego Niedziałkowskiego na biskupa diecezji łucko-żytomierskiej i administratora apostolskiego

Subject:

nominacja biskupia

Users' tags:

biskup ; diecezja łucko-żytomierska ; administrator apostolski ; Leon XIII ; papież ; Karol Antoni Niedziałkowski

Description:

Leon XIII, papież, mianuje Karola Antoniego Niedziałkowskiego, biskupa tytularnego Samos i sufragana archidiecezji mohylewskiej, biskupem diecezji łucko-żytomierskiej i administratorem apostolskim. Dokument pergaminowy. Pieczęć papieska Leona XIII w ołowiu zawieszona na podwójnym sznurku. Podpis własnoręczny papieża i notariusza apostolskiego.

Place of publishing:

Rzym

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1901-11-01

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] 36 x 22, 5 + 4 cm zakł.

Call number:

Dypl. 108

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL