Title:

Statut Bractwa Ojca Mikołaja w Przemyślu

Subject:

Statut bractwa cerkiewnego, które powstało przy katedrze greckokatolickiej w Przemyślu w 1862 roku.

Users' tags:

Bractwo, święty Mikołaj, Przemyśl, Tomasz Polański

Spatial coverage:

Przemyśl

Description:

Rękopis zawiera tekst statutu Bractwa św. Mikołaja w Przemyślu. Dokument został wydany przez greckokatolicką diecezję przemyską i podpisany przez biskupa przemyskiego, samborskiego i sanockiego Tomasza Polańskiego w wigilię Niedzieli Tomasza w 1862 roku. Bractwu przewodzi biskup, który mianował swojego zastępcę, bezpośrednio wpierającego działalność Bractwa i został nim kustosz katedry, kryłoszanin (tj. członek kolegium kapłańskiego przy niektórych cerkwiach) o. Teodor Łukaszewski, a jego zastępcą - kryłoszanin, proboszcz, o. Grzegorz Halecki. Na karcie 7 jest podpis biskupa Polańskiego oraz odcisk jego biskupiej pieczęci lakowej.

Table of contents:

Inwokacja, I. Cel, II. Skład Bractwa, III. Zarząd, IV. Członkowie, V. Wybór zarządu, VI. Procedury związane z przyjęciem w poczet Bractwa, VII. Obowiązki Bractwa, VIII. Posiedzenia i zebrania, IX. Tematy podejmowane podczas posiedzeń i zebrań, X. Księgi, karta członkowska, pieczęć, XI. Święta i uroczystości Bractwa, XII. Wystąpienie i usunięcie z Bractwa

Place of publishing:

Przemyśl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1862

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

kart 9; 43,5 x 28,5 cm

Call number:

Rkp. 37 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

ukr

Rights:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL