Object structure

Title:

Niespójność Pawłowego wywodu w Rz 2,1-29? Odpowiedź na tezę Eda Parisha Sandersa.

Alternative title:

Lack of Coherence in Paul’s Exposition in Rom 2:1-29?A Critical Assessment of Ed Parish Sanders’s Hypothesis

Creator:

Rakocy, Waldemar

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo.

Subject:

Biblia krytyka, interpretacja czasopisma. ; Dzienniki i czasopisma religijne

Users' tags:

List do Rzymian (rozdz. 2), powszechna grzeszność, usprawiedliwieniez wiary w Chrystusa, ; Epistle to the Romans (chapter 2), universal sinfulness, justifi cation byfaith in Christ

Description:

Artykuł z : The Biblical Annals. Vol. 2 (59) = T. 2 (2012), s. 195-216.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo KUL

Date issued:

2012

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm

Call number:

V-38624 ; V-38625 ; GC-7a

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

Tekst pol.Streszcz.ang.

Has format:

Dostępne również w formie elektronicznej

Replaces:

Roczniki Biblijne 2009-2010

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Insytut Nauk Biblijnych/Wydział Teologii KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL