Object structure

Title:

Wierzchowce i sala tronowa Salomona oraz gwiazdozbiór Panny wedle Pieśni nad Pieśniami.

Alternative title:

Solomon’s Riding Horses, Throne Hall, and Virgo Constellation according to the Song of Songs

Creator:

Lipiński, Edward

Contributor:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo.

Subject:

Biblia krytyka, interpretacja czasopisma. ; Dzienniki i czasopisma religijne

Users' tags:

Stary Testament, Pieśń nad Pieśniami, interpretacja, terminologia, Akiba,Apadana, Dura-Europos (stela), Ezechiel Tragik, gwiazdozbiór Panny, sala tronowa(Salomona), wierzchowce (Salomona), Old Testament, Song of Songs, interpretation, terminology, Akiba, Apadana,Dura-Europos (stele), Ezekiel the Poet, Virgo Constellation, (Solomon’s) throne hall,(Solomon’s) riding horses

Description:

Artykuł z : The Biblical Annals. Vol. 1 (58) = T. 1 (2011), s. 89-103.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Wydawnictwo KUL

Date issued:

2011

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm

Call number:

V-38624 ; V-38625 ; GC-7a

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

Tekst pol.Streszcz. pol., ang.

Has format:

Dostępne również w formie elektronicznej

Replaces:

Roczniki Biblijne 2009-2010

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Insytut Nauk Biblijnych/Wydział Teologii KUL

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL