Object structure

Title:

Beduin de Betanie

Alternative title:

Beduin z Betanii ; Szejch (naczelnik wsi) ; Szejk (naczelnik wsi)

Creator:

Dumas, Tancrède (1830-1905)

Subject:

Arabowie ; Beduini ; Bliski Wschód

Description:

Fotografia naklejona na podkładkę tekturową. ; Data na podstawie analizy zespołu. ; Na recto dokumentu napis: "15. Szejch (naczelnik wsi), "146 [...]", na verso dokumentu czerwoną kredką: 786. Pod fotografią napis: "9167 BEDUIN de BETANIE Dumas - ph". ; Ze zbiorów ks. Adolfa Jełowickiego.

Abstract:

Fotografia studyjna, siedzący brodaty mężczyzna w stroju arabskim pali długą fajkę.

Place of publishing:

[Beyrouth]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

[przed 1890]

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

application/pdf

Extent:

21,5x14 na tekturze 20x19,5 cm

Call number:

F-228

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

francuski, polski

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych