Object structure

Title:

[Portret zbiorowy dwudziestu przyjaciół Artura Grottgera - artystów i literatów krakowskich - na dziedzińcu pracowni Walerego Rzewuskiego przy ul. Kopernika w Krakowie]

Creator:

Rzewuski, Walery (1837-1888)

Subject:

Artyści ; Pisarze ; Grottger, Artur (1837-1867) ; Szujski, Józef (1835-1883) ; Szynalewski, Feliks (1825-1892) ; Turski, Jan Kanty (1832-1870) ; Hofman, Kazimierz (1842-1911) ; Jaroszyński, Józef (1835-1900) ; Bełcikowski, Adam (1839-1909) ; Bałucki, Michał (1837-1901) ; Matejko, Jan (1838-1893) ; Lubowski, Edward (1837-1923) ; Cynk, Florian Stanisław (1838-1912) ; Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) ; Rzewuski, Walery (1837-1888) ; Gadomski, Walery (1833-1911) ; Kotsis, Aleksander (1836-1877) ; Szymański, Józef (1839-1885) ; Mokrzycki, Franciszek ; Filippi, Parys (1836-1874) ; Gostkowski, Aleksander (?-1893) ; Wyspiański, Franciszek (1836-1901) ; Portrety zbiorowe ; Kraków (woj. małopolskie)

Description:

Tytuł nadany przez katalogującego na podstawie literatury przedmiotu; data z kompozycji; u dołu odręcznie podpisane brązowym atramentem osoby widoczne na zdjęciu: "1) A. Grottger 2) Turski 3) Szujski 4) Szynalewski 5) Hoffman 6) Jaroszyński 7) Matejko 8) Lubowski 9) Bełcikowski 10) Bałucki 11) Cynk 12) Filippi 13) Szczepański 14) Kotsis 15) Anczyc 17) Rzewuski 18) Gostkowski 19) Wyspiański 20) Gadomski"; na verso odręczna notatka ołówkiem: " Do porzadnego wyretuszowania N 11701. 24 cmt podstawy, możliwie ładnie, choćby na miedzi".

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

1865

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

application/pdf

Extent:

24 x 29 cm, na tekturze 29 x 32,5 cm

Call number:

F-165

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

polski

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych