Object structure

Title:

Ex Bbibliotheca, Warclanensi, COMIT: DE BORCH

Alternative title:

[Ekslibris Michała Borcha]

Creator:

Halle, J. S. L.

Subject:

Jan Michał Borch (1751-1810) ; Ekslibrisy heraldyczne ; Herby

Description:

Tytuł i data nadana przez katalogujacego na podstawie analizy dokumentu ; Akwaforta, odbitka graficzna na papierze żeberkowym, sygnowana po prawej u dołu: "S. Halle. fc.", u dołu w obrębie kompozycji napis: "EX BIBLIOTHECA / WARCLANENSI / COMIT: DE BORCH", na verso pieczęć w czerwonym tuszu w prostokątnej ramce z napisem: "ex collectione / mons. dr. Ant. / Okolo - Kulak" ; Ekslibris pochodzi z kolekcji ks. dr. Antoniego Około-Kułaka.

Abstract:

Ekslibris Michała Borcha

Place of publishing:

[Berlin]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

[około 1790]

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

application/pdf

Extent:

9,2 x 7,3 cm

Call number:

[w opracowaniu]

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych