Object structure

Title:

Ex B ibliotheca Ducali, Radivilliana Nesvisiensi

Alternative title:

[Ekslibris Biblioteki w Nieświeżu]

Creator:

Leybowicz, Hirsz (około 1700–1785)

Subject:

Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów ; Nieśwież ; Ekslibrisy heraldyczne ; Herby

Description:

Tytuł i data nadana przez katalogujacego na podstawie analizy dokumentu ; Ekslibris herbowy, miedzioryt, niesygnowany, dbitka graficzna na papierze żeberkowym naklejona na papier czerpany, obcięta, u dołu w obrębie kompozycji napis: "EX BIBLIOTHECA DUCALI / RADIVILLIANA NESVISIENSI", na verso pieczęć w czerwonym tuszu w prostokątnej ramce z napisem: "ex collectione / mons. dr. Ant. / Okolo - Kulak" ; Ekslibris pochodzi z kolekcji ks. dr. Antoniego Około-Kułaka.

Abstract:

Ekslibris Bibloteki książąt Radziwiłłów w Nieświeżu

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

[około 1758]

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

application/pdf

Extent:

11x9,2 cm, 12,2x9,2 cm

Call number:

[w opracowaniu]

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych