Object structure

Title:

Ex Libris Bibliotecae Codnensis / Illustrissimi et Excellentissimi Dru / IOANNIS FRIDERICI COMITIS SAPIEHA / Cancellarii Superemi Magni Ducato Lit: / vabiae Capitanei Brestensis 1736.

Alternative title:

[Ekslibris Jana Fryderyka Sapiehy]

Creator:

Mylius, Jan Fryderyk (1729-1750)

Subject:

Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751) ; Ekslibrisy heraldyczne ; Herby

Description:

Tytuł tytuł z recto, data na podstawie analizy dokumentu ; Ekslibris herbowy Jana Fryderyka Sapiehy ; Miedzioryt, odbitka graficzna na papierze żeberkowym, u dołu w obrębie kompozycji napis: "Ex Libris Bibliotecae Codnensis / Illustrissimi et Excellentissimi Dru / IOANNIS FRIDERICI COMITIS SAPIEHA / Cancellarii Superemi Magni Ducato Lit: / vabiae Capitanei Brestensis 1736." ; Ekslibris pochodzi z kolekcji ks. dr. Antoniego Około-Kułaka.

Abstract:

Przedstawienie kartusza herbowego Jana Fryderyka Sapiehy

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

1736

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

application/pdf

Extent:

15X11,4 cm

Call number:

[w opracowaniu]

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Copyright © by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10049- Sekcja Zbiorów Graficznych, Kartograficznych i Muzycznych