Title:

De iure et iustitia

Creator:

Pirnes, Melchior (1550-1607)

Description:

Kodeks zawierający podręcznik prawa De iure et iustitia autorstwa Melchiora Pirnesa, dziekana kapituły ołomunieckiej. Na wierzchniej stronie skórzanej oprawy wzmocnionej zdobnym okuciem i dwoma spinającymi księgę klamrami, widnieje superekslibris z herbem rodu Pirnesów otoczony napisem: Melchior Pyrnus a Pyrn Anno 1578. Nad i pod superekslibrisem wytłoczono napis mówiący, że księga została ofiarowana w 1583 uczniowi Akademii Krakowskiej, szlachcicowi o inicjałach I. K. P. przez doktora Melchiora Pirnesa. Na wewnętrznej stronie oprawy widnieje malowany herb Pirnesów (nobilitowanych w 1589 przez Zygmunta III Wazę): w niebieskim polu belka biała, ukosem od prawej ku lewej stronie, na niej rzędem trzy czerwone, pół złote gruszki, każda na szypułce o dwóch zielonych listkach, nad hełmem w koronie widnieje zwrócony w prawo łeb i szyja koguta. Tekst dzieła napisano na pergaminie staranną bastardą francuską, inkaustem czarno-czerwonym, ze zdobnymi złotymi, czerwonymi, niebieskimi i zielono-złotymi inicjałami, raz pojawia się także inicjał różowozłoty. Melchior Pirnes (1550-1607), kanonik ołomuniecki, syn Melchiora Pirnesa, patrycjusza z Krakowa, w lipcu 1578 uzyskał stopień bakałarza na Akademii Krakowskiej (piastował wówczas godność kanonika ołomunieckiego), a w sierpniu tego samego roku w obecności nuncjusza apostolskiego uzyskał stopień doktora filozofii. Rękopis w XIX wieku znajdował się w zbiorach Biblioteki Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu.

Place of publishing:

[Kraków]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1583

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1], [187], [1] k. ; 33 x 22 cm

Call number:

Rkp. 18 A

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL ; 10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL