Object structure

Title:

Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony hygienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi spraw, życia i potrzeb kobiety. R. 1=4, Nr 1=65 (1924)

Contributor:

Kamiński, Jan (drukarz). ; Zamenhof, Henryk. ; Zamenhof, G. ; Wyrwicz-Mundsztuk, Jerzy. ; Zieleziński, Marian. ; Dębczyński, Lucjan.

Subject:

Kobiety czasopisma. ; Kosmetyka czasopisma.

Description:

R. 1=4, Nr 1=65 (luty 1924). ; Od nr 1=65 (1924) red. i wyd. G. Zamenhof. ; Od nr 6=70 (1924) red i wyd. Jerzy Wyrwicz-Mundsztuk. ; Od nr 7 (1924) wyd. Marjan Zieleziński, sekr. red. Lucjan Dębczyński. ; W nr 7 (1924) podtyt.: czasopismo poświęcone całokształtowi spraw życia i potrzeb kobiety.

Place of publishing:

Warszawa

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

H. Zamenhof ; Druk. J. Kamińskiego

Date issued:

1924

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

29 cm

Call number:

V-4890

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Replaces:

Kosmetyka 1906-1911

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL