Object structure

Title:

Słowo Polskie : wychodzi codziennie rano. R. 18, nr 301 (1913)

Contributor:

Wasilewski, Zygmunt (1865-1948). ; Rossowski, Stanisław (1861-1940). ; Szczepanowski, Stanisław Antoni (1846-1900). ; Romanowicz, Tadeusz (1843-1904). ; Komorowski, Bronisław (1847-1919).

Subject:

Lwów (Ukraina) 1900-1945 czasopisma. ; Czasopisma polskie ; Lwów (Ukraina) 19 w. czasopisma.

Spatial coverage:

Lwów (Ukraina)

Description:

Słowo Polskie : wychodzi codziennie rano. R. 18, nr 301 (wtorek 1 lipca 1913). ; Wydanie poranne

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Bronisław Komorowski

Date issued:

1913

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

47 cm

Call number:

V-01104

Bibliographic citation:

Do dziejów prasy galicyjskiej: lwowskie "Słowo Polskie" z 1909 / J. Zieliński [w:] Prasa Współczesna i Dawna. - 1959, Nr 1/2 s.178-197

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Has part:

Kalendarz Informacyjny Słowa Polskiego na Rok Przestępny ... . 1912-1923 ; Słowo Polskie : tygodniowy dodatek ilustrowany 1925-1931 ; Ilustracya Polska 1902- ; Kalendarz Ilustrowany Słowa Polskiego na Rok ... 1899-1911 ; Tygodnik Słowa Polskiego 1902-1903 ; Noworocznik "Słowa Polskiego 1899

Has format:

Dostępne również online.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Digitisation:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL