Object structure

Title:

„Owoc sprawiedliwości jest zasiewanyw pokoju przez czyniących pokój” (Jk 3,18). Socjoretoryczna analiza koncepcji pokoju w Liście Jakuba.

Alternative title:

“The fruit of peace is sown in peace by thosewho make peace” (Jas 3:18).Socio-rhetorical Analysis of the Conceptof Peace in the Letter of James.

Creator:

Muszytowska, Dorota

Contributor:

Instytut Teologii Biblijnej "Verbum". ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Nauk Biblijnych.

Subject:

Teologia 21 w. Polska czasopisma.

Description:

Artykuł z : Verbum Vitae. Nr 30 (2016), s. 153-178.

Place of publishing:

pl ; Kielce

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

ITB " Verbum"

Date issued:

2016

Type:

s - czasopismo

Format:

application/pdf

Extent:

22 cm

Identifier:

ISSN: 1644-8561

Call number:

V-36723

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol, streszcz. ang., pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Wydawnictwo KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

zz2002954301