Object structure

Title:

50-lecie Koła Polonistów Studentów KUL 1970 r. : pamiątkowe zdjęcie

Creator:

Kolasa, Janusz

Subject:

Koło Polonistów Studentów KUL ; Paluchowski, Andrzej ; Zamącińska, Danuta (1935-2007) ; Zgorzelski, Czesław (1908-1996) ; Wiśliński, Jan (1905-2001) ; Maciejewski, Marian (1937-2013) ; Sawicki, Stefan ; Lewko, Marian (1936-2002) ; Kunowski, Stefan (1909-1977) ; Kunowska, Maria ; Woronowski, Franciszek (1914-2002) ; Jasińska-Wojtkowska, Maria (1926-2009) ; Starnawski, Jerzy (1922-2012) ; Klimalanka, Anna Maria ; Brajerski, Tadeusz (1913-1997) ; Smosarski, Józef (1935-1997) ; Maśliński, Antoni (1917-1994) ; Rodziński, Adam (1920-2014) ; Fita, Stanisław (1932-2011) ; Cieszkowski, Jerzy ; Opacki, Ireneusz (1933-2005) ; Opacka, Hanna ; Kołłątaj, Jerzy ; Kaczmarek, Leon (1911-1996) ; Kaczmarzyk, Mieczysław ; Jastrzębski, Zdzisław (1930-1972) ; Straszewska, Maria ; Dworecki, Tadeusz (1919-1998)

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date issued:

1970

Type:

k - dokumenty ikonograficzne (dwuwymiarowe)

Format:

image/jpeg

Extent:

1 fot. (12,9 x 18,2 cm)

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Rights holder:

-

Project:

Jubileusz 100 lecia KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II