Title:

Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 1459 r.

Creator:

Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492)

Description:

1459, 7 września, Piotrków. Feria sexta in vigilia Nativitatis Glorissimae Virginis Mariae, in oppido Peotrkow in Conventione Generali pro festo Sancti Egidii abbatus celebrata.Kazimierz [Jagiellończyk] król polski na sejmie piotrkowskim, w sporze pomiędzy rajcami miasta Lublina a archidiakonem lubelskim Klemensem z Przybysławic, przysądza dom przy kościele św. Michała archidiakonowi Klemensowi i jego następcom oraz zwalnia go od ciężarów i opłat, tak królewskich jak i miejskich.Podpis podkanclerzego Jana Lutka z Brzezia. Lista świadków.

Place of publishing:

Piotrków

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1459-09-07

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] k. ; 41 x 23, 3 x 6, 3 cm

Call number:

Dypl. 40

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Rights holder:

-

Provenance:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL