Object

Title: Dyplom nadania pierwszej tonsury i niższych święcen kapłańskich Idziemu Radziszewskiemu przez biskupa pomocniczego włocławsko-kaliskiego Henryka Piotra Kossowskiego

This page uses 'cookies'. More information