Object structure

Title:

Spis Wykładów i Wykaz Instytucyj Uniwersyteckich. 1930/1931

Alternative title:

Spis Wykładów i Wykaz Instytucji Uniwersyteckich

Contributor:

Uniwersytet Lubelski. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Subject:

Uniwersytet Lubelski czasopisma. ; Uniwersytet Lubelski personel spisy. ; Uniwersytet Lubelski programy nauczania. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski czasopisma. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski personel spisy. ; Katolicki Uniwersytet Lubelski programy nauczania.

Description:

Rocz. ; Rok akademicki 1930/1931. ; Od 1928 r. / Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Uniwersytet Lubelski

Date issued:

1930

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

20-22 cm

Call number:

V-663

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Is replaced by:

Skład Osobowy, Spis Wykładów i Instytucyj Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Roku Akad[emickim] ... 1933/1934-1938/1939

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL