Object

Title: Recenzja : Ks. Jan Łach . Księgi Samuela. Wstęp-Przeklad z oryginału-Kom entarz-Ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu. Pod red. S. Łacha.IV/1). Poznań 1973 ss. 540.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information