Object structure

Title:

Recenzja : Christoph Burchard , Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer, Berlin 1959, 2, unveränderte Auflage, Verlag a. Töpelmann, s. XV + 118 (Beihefte zur „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft”, 76).

Alternative title:

Recenzja : Christoph Burchard , Bibliographie zu den Handschriften vom Toten Meer. II Nr 1557-4459, Berlin 1965, Verlag a. Töpelmann, s. XX + 359 (Beihefte zur „Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft”, 89).

Creator:

Kapera, Zdzisław Jan (1942- ).

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Subject:

Teologia czasopisma. ; Prawo kanoniczne czasopisma.

Description:

Recenzje z : Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. T. 14, z. 1 (1967) s. [98]-100. ; Od t. 11 (1964) każdy zeszyt ma stały tytuł: z. 1 : Pismo Święte, z.2 : Apologetyka-Dogmatyka, z. 3 : Teologia Moralna, z. 4 : Historia Kościoła.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Date issued:

1967

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/octet-stream

Extent:

22 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7723

Call number:

V-4090

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

eng

Is version of:

Oryginał drukowany.

Is replaced by:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

cc95215328