Object structure

Title:

"Bogobojni" (fobonmenoi ton Theon) w Nowym Testamencie. Przyczynek do nowotestamentalnej teologii bojaźni Boga.

Alternative title:

-

Creator:

Romaniuk, Kazimierz

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Subject:

Teologia czasopisma. ; Prawo kanoniczne czasopisma.

Description:

Artykuł z : Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. T. 11, z. 1 (1964), s. [71] – 91. ; Od t. 11 (1964) każdy zeszyt ma stały tytuł: z. 1 : Pismo Święte, z.2 : Apologetyka-Dogmatyka, z. 3 : Teologia Moralna, z. 4 : Historia Kościoła.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Date issued:

1964

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

22 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7723

Call number:

V-4090

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol, streszczenie fr.

Is version of:

Oryginał drukowany.

Is replaced by:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

cc95215328