Title:

Przymowienie Się Jasnie Wielmoznego [...] Jana Suchorzewskiego Posła Kaliskiego Na Sessyi Dnia 12. Pazdzienika 1790. Roku.

Alternative title:

Przymówienie się Jana Suchorzewskiego na sesji dnia 12 października 1790 roku (pol.)

Creator:

Suchorzewski, Jan (1740-1809).

Contributor:

Zabłocki, Franciszek (1752-1821). ; Zawadzki, Piotr ( -1796).

Subject:

Polska. Sejm (1788-1792) przemówienia parlamentarne dzieła przed 1800.

Description:

Tyt. nagł. ; Aut. domn. dzieła współwyd.: Franciszek Zabłocki (R. Kaleta w art. "Nawracanie posła. Biografia polityczna Jana Suchorzewskiego." W: Oświeceni i sentymentalni. - Wrocław, 1971 s. 501 podaje w wątpliwość autorstwo Zabłockiego, natomiast w art. "O twórczości satyrycznej Franciszka Zabłockiego w okresie Sejmu Czteroletniego" umieszczonym w tym samym zbiorze s. 592 omawiając rękopis Biblioteki Jagiellońskiej przyznaje mu autorstwo tego utworu).

Table of contents:

Współwyd. z tyt. nagł.: Pamięc Suchorzewskiego w Potomnosci. ; Pamięć Suchorzewskiego w potomności

Place of publishing:

[W Warszawie]

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego [...])

Date issued:

[post 12 X 1790].

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

[6] k., sygn. A4, )(2 4º.

Call number:

XVIII.1847. adl.

Bibliographic citation:

Estr. XV-XVIII, 30, 15. ; Estr. XV-XVIII, 34, 31. ; NKor., 6/1, 492.

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Has format:

Dostępne także w wersji elektronicznej.

Is format of:

Dostępne także w wersji elektronicznej.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10005 - Sekcja Starych Druków - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001843329