Title:

Fascicvlvs Geographicvs : Complectens Praecipvarvm Totivs orbis Regionum tabulas circiter centum, vnà cum earundem Enarrationibus : Ex quibus Totivs Mvndi Sitvs vniuersaliter ac particulariter cognosci potest, fluuiorum scilicet, montium, syluarum, solitudinumq. qualitates: vrbium et origenes: populorum deniq. diuersißimorum naturae ac mores / In ordinem hunc compendiosum redactus per Matthiam Quadum Sculptorum

Alternative title:

Fasciculus geographicus : Complectens Praecipuarum Totius orbis Regionum tabulas circiter centum, unà cum earundem Enarrationibus : Ex quibus Totius Mundi Situs universaliter ac particulariter cognosci potest, fluuiorum scilicet, montium, syluarum, solitudinumq. qualitates: urbium et origenes: populorum deniq. diuersißimorum naturae ac mores

Creator:

Quadt, Matthias (1557-1613)

Contributor:

Bussemacher, Johann. Wyd. ; Nagel, Heinrich. Ryt.

Subject:

Ziemia (planeta) mapy ; Europa 17 w. mapy ; Atlasy 17 w. ; Atlasy ogólnogeograficzne 17 w.

Spatial coverage:

Skale różne ; Ziemia (planeta) ; Europa

Description:

Rzeźba terenu przedst. metodą obrazkową ; Mapy podpisane przez: M. Quada, H. Nagela i J. Bussemachera ; Index Tabvlarvm Hoc Opere Contentarvm ; Na odwr. map tekst objaśniający ; Zapis wydaw.: Bey Iohan Buxemacher Kunstdrucker vff S. Maximini Strass daselbst, M D CVIII ; Na wielu mapach portrety biskupów, książąt i królów, m.in. króla Hiszpanii Filipa II i królowej Anglii Elżbiety I

Place of publishing:

Coln am Rein

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Bey Iohan Buxemacher

Date issued:

1608

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; e - dokument kartograficzny

Format:

image/x.djvu

Extent:

1 atlas ([10] k., 86 k. map złoż.) : miedzior., kolor. ręcznie ; 28 cm

Call number:

A-169

Bibliographic citation:

CKZKwP. - 1961 z.1, poz. 129, s. 25 ; BNPol online ; Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, http://www.ulb.hhu.de/en.html

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003158308