Object

Title: [Zygmunt August, król Polski, potwierdza przywilej nadany mieszczanom lubelskim przez króla Władysława Łokietka zwalniający ich od ceł i myt na obszarze całego królestwa i rozszarza go na obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ziemie przyłączone do Korony na sejmie lubelskim w 1569 r.]

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information