Title:

[Przywilej miasta Lublina wydany przez Aleksandra Jagiellończyka w 1503 roku]

Creator:

Aleksander Jagiellończyk

Description:

a miastu Lublinowi wybrać z czopowego 300 florenów, pożyczonych królowi na wyprawę wojenną, a nadto, po wybraniu tej sumy, zwalnia miasto od czopowego na dalsze trzy lata.Wydany w Lublinie 28 listopada 1503 roku. Podpis własnoręczny kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego. Pieczęć wielka koronna Aleksandra Jagiellończyka (średn. 73 mm), woskowa, zawieszona na pergaminowym pasku, uszkodzona.Oryg., perg., j. łac.

Abstract:

Aleksander [Jagiellończyk] król polski pozwal

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Date:

1503

Type:

t - rękopis

Format:

application/pdf

Extent:

[1] k. ; 34, 5 x 14,7 x 5 cm

Call number:

Dypl. 43

Bibliographic citation:

J. Riabinin, Materiały do historii Miasta Lublina 1317-1792, Lublin 1938, nr 82, s. 26;

Source:

Oryg. ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Oddział Zbiorów Cyfrowych ; Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10004 - Sekcja Rękopisów - Biblioteka Uniwersytecka KUL