Object structure

Title:

Tronina, Antoni - Recenzja z : Księga Psalmów. Wstęp − przekład z oryginału − komentarz − ekskursy.Opracował ks. S. Łach. Przygotował do druku ks. J. Łach. Poznań 1990 ss.. 738. Pallottinum. Pismo św. Starego Testamentu. T. 7. Cz. 2.

Alternative title:

Kudasiewicz, Józef - Recenzja : Ks. Stanisław W ł o d a r c z y k. Realizacja zbawienia „dziś” w Chrystusie. Sēmeron w soteriologii Łukasza. Lublin 1990 ss. 159.

Creator:

Tronina, Antoni ; Kudasiewicz, Józef (1926-2012)

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Description:

Recenzje z : Roczniki Teologiczne. T. 40, z. 1 (1993), s.121-127. ; Poszczególne zeszyty mają stałe tytuły : z.1 : Pismo Święte, z.2 : Teologia Dogmatyczna, Ekumeniczna i Fundamentalna, z.3 : Teologia Moralna, z.4 : Historia Kościoła, z.5 : Teologia Duchowości, z.6 : Teologia Pastoralna, z.7 : Teologia Ekumeniczna, z. 8 : Liturgika.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Publisher:

Wydaw. TN KUL

Date issued:

1993

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

24 cm.

Identifier:

ISSN: 1233-1457

Call number:

V-4090 ; V-4092

Bibliographic citation:

-

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany.

Replaces:

-

Is replaced by:

-

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

- ; Towarzystwo Naukowe KUL

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

cc95215333