Object structure

Title:

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce.

Alternative title:

Zagajenie Konferencji o powołaniu filozofa katolickiego. ; Nauczanie metafizyki. ; Teodycea - program i metoda jej wykładu. ; Uwagi dyskusyjne na temat wykłaów z filozofii religii w wyższych seminariach duchownych. ; Program i metoda nauczania filozofii przyrody. ; Program i metoda nauczania psychologii filozoficznej w seminariach duchownych. ; Psychologia eksperymentalna jako pomoc dla studium psychologii spekulatywnej w seminariach duchownych. ; Z metodyki nauczania historii filozofii w seminariach duchownych w Polsce. Na marginesie przeprowadzonej ankiety. ; Program i metoda w etyce. ; Seminaria i ćwiczenia. ; Kilka uwag o programie psychologii. ; Projekt programu filozofii dla seminariów duchownych w Polsce. ; Z kroniki specjalizacji filozoficzno-psychologicznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej za rok akad. 1961/62.

Creator:

Pastuszka, Józef ; Krąpiec, M. A. ; Bejze, Bohdan ; Jaworski, Marian ; Kłósak, Kazimierz ; Bednarczyk, Piotr ; Hofman, Adam ; Lewicki, Jan ; Pacyna, Józef ; Iwanicki, Józef ; Łobocki, M.

Contributor:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Subject:

Filozofia historia czasopisma. ; Filozofia czasopisma.

Description:

Artykuł z : Roczniki Filozoficzne T.10 (1962), nr 4, s. [87]-126.

Place of publishing:

Lublin ; pl

Digitisation sponsor:

"Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

TN KUL

Date created:

-

Date issued:

1962.

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

application/pdf

Extent:

21 cm

Identifier:

ISSN: 0035-7685

Call number:

V-3594

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Relation:

-

Is version of:

Oryginał drukowany.

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

© Copyright by Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Source of funding:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku" w latach 2016-2020 nr projektu 0021/FIL/2016/20.

Grant:

Lubelska Szkoła Filozoficzna

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Główna KUL ; 10024 - Magazyn - Biblioteka Główna KUL

VTLS_035:

aa95026072