Object structure

Title:

Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie = La Pologne en Lutte : hebdomadaire militaire / [wydaje Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji na zasadzie porozumienia z Wydziałem Propagandy i Oświaty Ministerstwa Spraw Wojskowych]

Alternative title:

Polska Walcząca - Żołnierz Polski na Obczyźnie. R. 5, nr 47 (27 listopada 1943)

Contributor:

Polski Centralny Komitet Obywatelski we Francji ; Polska. Ministerstwo Spraw Wojskowych. Wydział Propagandy i Oświaty ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Sztab Naczelnego Wodza. Biuro Propagandy i Oświaty ; Polska. Ministerstwo Spraw Wojskowych. Biuro Propagandy i Oświaty ; Polska. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Opieki nad Żołnierzem. Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych ; Polska. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ministerstwo Obrony Narodowej. Biuro Opieki nad Żołnierzem ; Polska. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Sztab Naczelnego Wodza. Służba Opieki nad Żołnierzem ; "Fighting Poland" Trust

Subject:

Czasopisma polskie Wielka Brytania 1900-1945 ; Czasopisma polskie Francja 1900-1945 ; Prasa wojskowa Polska 1945-1970 ; Prasa wojskowa Polska 1900-1945 ; Czasopisma polskie Wielka Brytania 1945-

Description:

Tyg. ; R. 2, nr 1 (11 lut. 1940)-R. 9, nr 41 (18 paźdz. 1947) ; Opis również na podst. CKCzP, Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945 / St. Lewandowska.- Warszawa,1993, inf. od red. w nr 1 (11 lut. 1940) i nr 41 (18 paźdz. 1947) ; Od R. 2, nr 28 (21 wrześ. 1940)? podtyt. : Fighting Poland : weekly for the Polish Forces ; Od R. 2, nr 19? (1940) m. wyd. Londyn ; Numeracja roczna nawiązuje do tyt. wcześniejszych ; Od R. 2, nr 2 (18 lutego 1940) również a w nr 19-20 tylko / Wydział Propagandy i Oświaty Min. Spraw Wojskowych ; Od R. 2, nr 22 (1940) / Biuro Propagandy i Oświaty Sztabu Naczelnego Wodza ; Od R. 2, nr 40 (14 grudz. 1940)? / Biuro Propagandy i Oświaty ; Od R. 4, nr 29 (18 lip. 1942)? / Biuro Propagandy i Oświaty MSWojsk. ; Od R. 5, nr 5 (6 lut. 1943)? / Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych Min. Obr. Narod. ; Od R. 6, nr 19 (24 czerw. 1944)? / Biuro Opieki nad Żołnierzem Min. Obr. Narod. ; W R. 7, nr 29-42 (21 lip.-27 paźdz. 1945) / Służba Opieki nad Żołnierzem ; Od R. 8, nr 3? 1946 / "Fighting Poland" Trust

Table of contents:

W 1943 dod.: Osoby wyewakuowane z ZSRR ; Od 1947 współwyd. dod. : "Nasz Znak" ; Osoby wyewakuowane z ZSRR ; Nasz Znak

Place of publishing:

Lille ; (Lens)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n] ; (Druk. M. Kwiatkowski "Narodowiec")

Date issued:

1940-1947

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

43 cm

Call number:

V-0800

Bibliographic citation:

CKTCZ online, poz. 21304

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Replaces:

Polska Walcząca 1939-1940 ; Żołnierz Polski we Francji 1939-1940 ; Czasopismo powstało w 1940 z połączenia tyt.: "Polska Walcząca" i "Żołnierz Polski we Francji"

Is replaced by:

Polska Walcząca - Kombatant Polski na Obczyźnie 1947-1949

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001383702