Object structure

Title:

KUL-ier : Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nr 1 (30 Listopada - 07 Grudnia 1980)

Alternative title:

Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL

Contributor:

Chonalewska, Małgorzata. Red. ; Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komisja Wydawnicza

Subject:

Niezależne Zrzeszenie Studentów czasopisma ; Studenci działalność polityczna Polska Lublin 1970-2000 czasopisma ; Polska 1980-1981 (Powstanie Solidarności) czasopisma ; Dzienniki i czasopisma studenckie Polska Lublin 1970-2000

Spatial coverage:

Polska

Description:

KUL-ier. Nr 1 (30 Listopada - 07 Grudnia 1980) ; Nr 6 się nie ukazał ; Do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Komisja Wydawnicza przy Tymczasowym Zarządzie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Date issued:

1980

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk)

Format:

image/x.djvu

Extent:

30 cm

Call number:

V-23248

Bibliographic citation:

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / S. Skwirowska. - Warszawa, 2001, poz. 1983

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001872087