Obiekt

Tytuł: KUL-ier : Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Komisja Wydawnicza NZS KUL ; [red. Małgorzata Chonalewska et al.]

Tytuł odmienny:

Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL

Współtwórca:

Chonalewska, Małgorzata. Red. ; Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komisja Wydawnicza

Zakres przestrzenny:

Polska

Opis:

Niereg. ; Nr 1 (30 listop./7 grudnia 1980)-nr 7 (wrzesień 1981); [nr] (listopad 1987) ; Opis na podst. nr 4 (kwiecień 1981) ; Nr 3 (1981) format: 35 cm ; Nr 7 (1981) format: 22 cm ; Tyt. wg okł. ; Nr 1 (1980) wydano bez tyt. z podtyt.: Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL. Nazwa pisma od nr 2 (1980) ; Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo zawieszono; wznowiono w 1987 ; Dodatki: Telegram : Czesław Miłosz doktorem honoris causa KUL-u (dod. do nru 5, 10.06.1981); Dwa grzyby w barszczu, czyli Miłosz i Wałęsa na KUL-u (12.06.1981) ; Nr 6 się nie ukazał ; Do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Miejsce wydania:

Lublin

Sponsor digitalizacji:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Wydawca:

Komisja Wydawnicza przy Tymczasowym Zarządzie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Data wydania:

1980-1981, 1987

Format:

application/octet-stream

Rozmiar:

30 cm

Sygnatura:

V-23248

Cytata bibliograficzna:

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / S. Skwirowska. - Warszawa, 2001, poz. 1983

Język:

pol

Jest wersją:

Oryginał drukowany

Prawa dostępu:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

Licencja :

Domena publiczna (Public domain)

Właściciel praw:

-

Digitalizacja:

Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów BU KUL

Lokalizacja oryginału:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001872087

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji