Object

Title: KUL-ier : Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów / Komisja Wydawnicza NZS KUL ; [red. Małgorzata Chonalewska et al.]

Alternative title:

Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL

Contributor:

Chonalewska, Małgorzata. Red. ; Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komisja Wydawnicza

Spatial coverage:

Polska

Description:

Niereg. ; Nr 1 (30 listop./7 grudnia 1980)-nr 7 (wrzesień 1981); [nr] (listopad 1987) ; Opis na podst. nr 4 (kwiecień 1981) ; Nr 3 (1981) format: 35 cm ; Nr 7 (1981) format: 22 cm ; Tyt. wg okł. ; Nr 1 (1980) wydano bez tyt. z podtyt.: Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL. Nazwa pisma od nr 2 (1980) ; Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo zawieszono; wznowiono w 1987 ; Dodatki: Telegram : Czesław Miłosz doktorem honoris causa KUL-u (dod. do nru 5, 10.06.1981); Dwa grzyby w barszczu, czyli Miłosz i Wałęsa na KUL-u (12.06.1981) ; Nr 6 się nie ukazał ; Do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Place of publishing:

Lublin

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

Komisja Wydawnicza przy Tymczasowym Zarządzie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Date issued:

1980-1981, 1987

Format:

application/octet-stream

Extent:

30 cm

Call number:

V-23248

Bibliographic citation:

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 / S. Skwirowska. - Warszawa, 2001, poz. 1983

Language:

pol

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001872087

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information