Object structure

Title:

Zapiski Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva. Novaâ seriâ

Alternative title:

Zapiski Imperatorskago Russkago Arheologičeskago Obŝestva. Novaâ seriâ. T. 5 (1892)

Contributor:

Imperatorskoe Russkoe Arheologičeskoe Obŝestvo

Subject:

Czasopisma rosyjskie 1870-1914 ; Archeologia Rosja 1870-1914 czasopisma

Description:

Niereg. ; W ramach t. 10, vyp. 1/2 ukazały się: Trudy Otděleniâ Slavânskoj i Russkoj Arheologii. Kn. 3 / red. S. F. Platonov ; W ramach t. 10, vyp. 3/4 ukazały się: Trudy Otděleniâ Arheologii Drevne-Klassičeskoj, Vizantijskoj i Zapadno-Evropejskoj. Kn. 3 ; Opis na podst. t. 5, vyp. 3/4 (1892)-t. 12 (1900) ; W ramach t. 8, vyp. 3/4 ukazały się: Trudy Otděleniâ Arheologii Drevne-Klassičeskoj, Vizantijskoj i Zapadno-Evropejskoj. Kn. 1. - 1896 ; W ramach t. 11, vyp. 3/4 ukazały się: Trudy Otděleniâ Arheologii Drevne-Klassičeskoj, Vizantijskoj i Zapadno-Evropejskoj. Kn. 4 ; W ramach t. 9, vyp. 3/4 ukazały się: Trudy Otděleniâ Arheologii Drevne-Klassičeskoj, Vizantijskoj i Zapadno-Evropejskoj. Kn. 2. - 1896 ; W ramach t. 11, vyp. 1/2 ukazały się: Trudy Otděleniâ Slavânskoj i Russkoj Arheologii. Kn. 4 / red. S. F. Platonov ; W ramach t. 9, vyp. 1/2 ukazały się: Trudy Otděleniâ Slavânskoj i Russkoj Arheologii / red. S. F. Platonov

Place of publishing:

Sanktpeterburg ; (Sanktpeterburg)

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

(Tipografiâ Imperatorskoj Akademii Nauk) ; Imperatorskoe Russkoe Arheologičeskoe Obŝestvo

Date issued:

1886-1900

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

il. ; 29 cm

Call number:

V-41

Bibliographic citation:

Baza feb-web.ru (05.09.14), poz. 1815

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

rus

Is version of:

Oryginał drukowany

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx003172105