Object structure

Title:

Directorium Officii Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales quam Particulares ac Decreta S.R. Congregationis ad Annum Domini ...

Alternative title:

Directorium Officii Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales quam Particulares ac Decreta S.R. Congregationis ad Annum Domini ... (1809)

Contributor:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska

Subject:

Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska kalendarze ; Kościół katolicki liturgia kalendarz ; Prasa katolicka Polska Kraków 18 w. ; Prasa katolicka Polska Kraków 19 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Kraków 18 w. ; Dzienniki i czasopisma religijne Polska Kraków 19 w.

Description:

Rocz. ; 1794-1809 ; Współwyd. z: Catalogus Praelatorum et Canonicorum Eccl[esiae] Cath[edralis] Cracoviensis

Place of publishing:

Cracovia

Digitisation sponsor:

„Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne”

Publisher:

[s.n.]

Date issued:

1794-1809

Type:

a - dokument piśmienniczy (druk) ; s - czasopismo

Format:

image/x.djvu

Extent:

17 cm

Call number:

V-1286

Source:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Language:

lat

Is version of:

OryginaƂ drukowany

Replaces:

Ordo Officii Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani tam Generales quam Particulares ac Decreta S.R. Congregationis ad Annum Domini ... 1783-1793

Is replaced by:

Ordo Offici Divini pro Dioecesi Cracoviensi Juxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani Nec Non Decreta S.R.C. in Annum Domini ... 1813-1831

Access rights:

Dostępne publicznie bez ograniczeń - Domena publiczna

License:

Domena publiczna (Public domain)

Rights holder:

-

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka KUL

Location of original object:

10000 - Biblioteka Uniwersytecka KUL

VTLS_035:

xx001207085