Kolekcja

Verbum Vitae

„Verbum Vitae" jest kwartalnikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy i trzeci zeszyt każdego rocznika ma charakter tematyczny. Zeszyty te poświęcone są konkretnemu problemowi teologicznemu, który może traktowany z wielu perspektyw, np. biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, liturgicznej czy socjologicznej. Zeszyty drugi i czwarty kwartalnika mają charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim artykuły teologiczne w języku angielskim tematycznie niezwiązane z problemami dyskutowanymi w zeszytach tematycznych kwartalnika, pierwszym i trzecim. Kwartalnik jest otwarty na autorów różnych specjalizacji teologicznych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji