Kolekcja

Czasopisma Towarzystwa Naukowego KUL

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało w roku 1934, z inicjatywy ks. Antoniego Szymańskiego, ówczesnego rektora lubelskiej Wszechnicy, jako prawnie odrębna, ale komplementarna w stosunku do Uniwersytetu, instytucja naukowo-wydawnicza. Poszczególne wydziały Towarzystwa publikują stale specjalistyczne "Roczniki" (łącznie 29 zeszytów), a o pracy całej instytucji informuje co roku "Summarium". Pod firmą Towarzystwa ukazuje się szereg serii wydawniczych (np. Studia Polonijne czy Studies in Logic) oraz "Studia Norwidiana", "Przegląd Psychologiczny" (od 1999 roku, wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), "Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration", "Kościół i Prawo" (od 2013 r.).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji