Kolekcja

Rękopisy

Kolekcja obejmuje cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa od XIV do XIX w., w tym.: średniowieczne kodeksy, dzieła literackie, traktaty teologiczne, filozoficzne i prawnicze, a także ważne źródła do dziejów Lubelszczyzny i Śląska. Kolekcję uzupełniają skany inwentarzy rękopisów BU KUL.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (1)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji