Kolekcja

Polityka administracyjno-wyznaniowa władz rosyjskich (Imperium Rosyjskie, ZSRR)

Kolekcja zawiera materiały dotyczące m.in. polityki rządu w stosunku do wyznań obcych, zwłaszcza do Kościoła rzymskokatolickiego, wykazy stanowisk w państwowej służbie administracyjnej, które mogły zajmować wyłącznie osoby wyznania prawosławnego i narodowości rosyjskiej oraz wycinki prasowe na temat stosunków pomiędzy Kościołem i państwem.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji