Kolekcja

Digitalizacja archiwum Kościoła katolickiego w Rosji. Zbiory ks. Bronisława Ussasa w BU KUL

Wśród cennych zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL znajdują się bogate materiały ofiarowane przez ks. Bronisława Ussasa (1885-1977), które stanowią 87 jednostek rękopiśmiennych. O ich wartości świadczy zarówno sama tematyka dotycząca m.in. polskiego duchowieństwa na kresach dawnej Rzeczypospolitej czy polityki caratu – po powstaniach listopadowym i styczniowym nakierowanej na represje wobec Kościoła katolickiego, jak i fakt, że nie były one szerzej wykorzystywane przez naukowców, a co za tym idzie, obecnie mogą rzucić nowe światło na prowadzone badania.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (9)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji