Kolekcja

DUN 2019- Księgozbiór Esperanto

"Digitalizacja i udostępnienie księgozbioru Esperanto ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL- zadanie finasowane w ramach umowy 776/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"

W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL gromadzony jest odrębny księgozbiór Esperanto liczący obecnie niespełna 5000 tytułów książek oraz 736 tytułów czasopism. Jest to największych księgozbiorów w Polsce.
Pozycje książkowe wybrane do digitalizacji w ramach projektu Działalność upowszechniająca naukę (DUN) to w dużej mierze literatura polska (głównie dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy takich jak A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz, J. Słowacki, A. Fredro, Wł. Reymont, B. Prus, St. Wyspiański) i powszechna (A. Puszkin, W. Shakespeare, N. Gogol, H.Ch. Andersen) tłumaczone na język esperanto. Na wybranej liście są także książki o tematyce religijnej, filozoficznej, historycznej, historii sztuki, medycznej i społecznej. Są również słowniki oraz podręczniki esperanckie a także książki napisane przez Zamenhofa i o Zamenhofie.
W zakresie czasopism pod względem tematycznym najwięcej jest tzw „biuletynów instytucjonalnych”, czyli wydawnictw polskich i zagranicznych organizacji esperanckich. Możemy również poszczycić się pierwszym rocznikiem La Revuo (1906/1907), którego założycielem i redaktorem naczelnym był Ludwik Zamenhof. Ponadto posiadamy liczne czasopisma o tematyce literackiej, matematycznej, muzycznej, pedagogicznej, religijnej, społeczno-politycznej, turystycznej, podróżniczej, wegetariańskiej z Europy oraz z innych kontynentów, w tym z : Argentyny, Australii, Brazylii, Chin, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Meksyku, Nowej Zelandii, Salwadoru, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Wietnamu.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji