Kolekcja

Zieliński Edward Iwo

Edward Iwo Zieliński – historyk filozofii, tłumacz, ur. 6 IX 1939 w Kamionce k. Gniezna, zm. 20 VII 2010 w Gdańsku.

W 1955 po ukończeniu gimnazjum ogólnokształcącego w Gnieźnie Z. wstąpił do zakonu Franciszkanów Konwentualnych, rozpoczynając nowicjat w Niepokalanowie. Po zakończeniu nowicjatu w 1956 uczył się w szkole średniej w Jaśle i Niepokalanowie, a w Grodzisku Mazowieckim zdał eksternistyczną maturę. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów najpierw w Łodzi, a następnie w Krakowie. 4 VII 1964 przyjął święcenia kapłańskie, po których przełożeni skierowali go na studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, uwieńczone w 1967 tytułem magistra filozofii na podstawie pracy Kwestie wstępne do „Disputata in veterem artem” według Benedykta Hesse. Wydanie tekstu na podstawie rękopisów BJ 2037, 2043, 2455, pisanej pod kierunkiem M. Kurdziałka. W latach 1968–1969 rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, przerwane z powodu choroby nowotworowej. W latach 1971–1977 pracował w KUL, w zespole merytoryczno-leksykograficznym Encyklopedii katolickiej (I– , Lb 1973– ), opracowując merytorycznie wszystkie hasła z dziedziny filozofii z tomów II–IV. W tym samym czasie pracował także jako asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1976 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Nieskończoność Bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, napisanej pod kierunkiem Kurdziałka. W latach 1977–1989 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. W 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota i od czerwca 1989 został zatrudniony na stanowisku docenta. W 1990 został kierownikiem Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a od 1992 pracował tam na stanowisku prof. nadzwyczajnego. W latach 1978–2001 był również wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, a w latach 1989–1996 kustoszem kapitulnym Prowincji św. Maksymiliana. W latach 1990–1993 powierzono mu funkcję kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL. 2 IX 2004 uzyskał tytuł naukowy prof. nauk humanistycznych, a od 23 VI 2006 został zatrudniony na stanowisku prof. zwyczajnego na Wydziale Filozofii KUL. Od 1990 do 30 VIII 2009 kierował Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a od 1 IX 2009 Katedrą Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL. Prowadził także wykłady w Lewoczy (Słowacja), we Lwowie i w Paryżu, a w latach 2000–2001 oraz 2007–2008 prezentował średniowieczną filozofię franciszkańską w Instytucie Franciszkańskim w Krakowie. Był członkiem wielu towarzystw naukowych (Towarzystwo Naukowe KUL, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, Societas Internationalis Scotistica). Organizował ważne sympozja naukowe, w tym w 2008 międzynarodowy kongres poświęcony filozofii bł. Jana Dunsa Szkota.

wiecej...

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji